Ai lấy?

Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
– Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
– Sao anh không nghĩ là em lấy?
– Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
– Tại sao?
– Bởi vì vẫn còn lại một ít.

Click to rate this post!
[Total: 717 Average: 4.5]

Comments

One response to “Ai lấy?”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.