Bệnh nghề nghiệp

Hai người đàn ông gặp nhau:

– Sao mũi cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?

– Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ.

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.