Chuyện con ruồi – 2

_ Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước thế này?

_ Gì mà ông khó chịu thế, nó tí teo thế này thì uống được bao nhiêu nước đâu mà phàn nàn!

_ !!?

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.