Chuyện sữa

Hai giọt sữa phải lòng nhau.

Một giọt nói : chúng mình lấy nhau và sinh con đẻ cái đi anh !

Giọt kia trả lời: không được đâu em ơi ,anh đã tiệt trùng rồi.

Click to rate this post!
[Total: 129 Average: 4.5]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.