Chuyện vặt

Một ông nói với bạn về bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình:

– Vợ tôi quyết định tất cả những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn. Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn nàn cả.

– Có lý đấy – Người bạn gật gù – Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?

– Chuyện vặt ấy thì cô ta quyết định.

Click to rate this post!
[Total: 126 Average: 4.2]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.