Chuyển…

-Tôi nói cho anh biết.Tôi mà còn bắt gặp anh lái xe trong khi đang say rượu là tôi sẽ rút giấy phép đấy!

-Đừng lo,thưa ngài! Ngày mai tôi đuợc chuyển sang lái máy bay.

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 3.7]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.