Dấu chân

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi:
– Tại sao mày lại dùng chân để mở?
– Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.2]

Comments

One response to “Dấu chân”

  1. maria Avatar
    maria

    vậy mỗi lấn giết người là cầm dao bằng chân à!

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.