Đổi tên

3 người bạn Trung Quốc là Fu, Bu, Chu quyết định đến Mỹ đổi đời đến nơi, để tiện cho việc làm ăn, họ quyết định đổi tên . Bu đổi tên thành Buck , Chu đổi tên thành Chuck Và Fu phải quay về Trung Quốc.

Click to rate this post!
[Total: 248 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.