Gặm nhấm

Vợ đang đọc báo quay sang chồng hỏi:

-Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không?

-Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh!

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.