Hợp lôgic

Trên một mộ chí có khắc hàng chữ:

Mẹ yêu ba

Ba yêu phụ nữ

Mẹ bắt gặp ba đang tắm với một người trong số đó

Và giờ ba nằm đây.

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.