Khoái trá

Hỏi: Con ốc sên nói gì khi cưỡi trên lưng con rùa đang băng qua đường?
Đáp: Yahoo!

One response to “Khoái trá

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.