Khoái trá

Hỏi: Con ốc sên nói gì khi cưỡi trên lưng con rùa đang băng qua đường?
Đáp: Yahoo!

Click to rate this post!
[Total: 823 Average: 3.4]

Comments

One response to “Khoái trá”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.