Kiêng cữ

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi ðiều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không ðýợc ði cầu thang khi chân còn bó bột.

Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi:

– Bây giờ thì tôi ði cầu thang ðýợc rồi chứ?

– Ðýợc – bác sĩ trả lời – nhýng anh phải thật cẩn thận ðó.

– Bác sĩ không biết tôi nhẹ nhõm nhý thế nào ðâu. – Anh chàng hớn hở – Thật là phiền toái khi phải ði lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nýớc!

Click to rate this post!
[Total: 185 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.