Lý do

Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm:

– Ông đi đâu vào giờ này?

– Tôi đi nghe giảng bài.

– Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?

– Vợ tôi.

Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 3.7]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.