Mẹ mình đẹp nhất

Đi học về, hai trẻ sinh đôi líu lo báo tin vui:

– Mẹ ơi! Mẹ đã đoạt giải “Người mẹ đẹp nhất” ở lớp con.

– Ồ! Mẹ rất vui. Thế lớp con bình chọn như thế nào?

– Bỏ phiếu ạ! Không ai nhận được hơn một phiếu, ngoài mẹ.

– Thế ư? Còn mẹ được bao nhiêu phiếu bầu?

– Hai ạ!

Click to rate this post!
[Total: 167 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.