Nghề gì?

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

– Cha tớ góp phần làm cho xã hội trong sạch.

– Cha cậu làm nghề gì? Ông ấy là cảnh sát à?

– Không, ông ấy không phải là cảnh sát.

– Ông ấy là thẩm phán à?

– Không, ông ấy là nhà sản xuất xà bông.

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 3.9]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.