Người sắp xuất hiện

Thầy bói nói với cô gái: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người”.
– Ôi! Người đó thế nào ạ?
– Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 ký rưỡi.
– !!!!!

Click to rate this post!
[Total: 608 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.