Nhẹ

Trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài: “Những vật gì nhẹ hơn không khí thì có thể bay được”.

Tèo liền giơ tay hỏi:

– Thưa thầy, như vậy con chim nhẹ hơn không khí phải không ạ?

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 3.7]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.