Ở đây cũng có

Bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án:

– Ông có uống rượu chứ?

Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên:

– Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ?

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 4.3]

Comments

One response to “Ở đây cũng có”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.