quân đội

 • To gan

  Tại một doanh trại quân đội:
  – Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ!
  – Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng…
  – Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy!
  – Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không?
  – Không.
  – Ơn chúa, thế thì may quá.

  Click to rate this post!
  [Total: 492 Average: 4.4]