Trách nhiệm

Dòng chữ được đọc trên tàu của Hải quân Mỹ, “Trách nhiệm của Chúa là tha thứ cho Bin Laden…Trách nhiệm của chúng ta là dàn xếp buổi gặp mặt..!!”

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.