Tỷ lệ tương xứng

Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:

– Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?

– Chừng nào?

– Năm mét rưỡi!

Click to rate this post!
[Total: 821 Average: 4.2]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.