Vấn đáp

Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

– CacMac mất năm nào?

– CacMac đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút.

Giáo sư hỏi tiếp :

– Lênin mất năm nào?

– Lênin mất , nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm.

Giáo sư thì thầm với hội đồng :

– Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

(*)- thang điểm của Nga.

Click to rate this post!
[Total: 249 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.