Ai ghen?

Bà chủ nhà nói với cô giúp việc:

-Ông nhà tôi lại tằng tịu với cô thư ký rồi!

-Thưa bà, tôi không tin! Chắc bà nói thế để tôi ghen chứ gì?

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 4.2]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.