Site icon Truyện cười bể bụng

Ánh sáng văn minh

Chuyện kể rằng…

lần đầu tiên tàu tiến vào đất liền Châu Mỹ, Côlômbô và thuỷ thủ đoàn sung sướng chạy ào lên bờ……

ôm chầm lấy những người thổ dân, miệng reo vang: “Ấn Độ! Ấn Độ đây rồi! Chúng ta mang ánh sáng văn minh cho mảnh đất này đây!” …………

Nghe thấy vậy, vị tù trưởng gạt tay Côlômbô ra, lắc đầu…….

” Nhầm rồi, nó ở đằng kia cơ……..

Tại ……112,5 độ vĩ bắc

219,7 độ kinh đông…….

Cách đây 7520 hải lý. ”

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 3.9]
Exit mobile version