Bài diễn văn hay chết người

Trong một vụ đắm tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào sợi dây ròng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo, một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết.

Ai sẽ là vật tế thần đây?

Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi hô to:

– Hy sinh cao đẹp là bất tử!

Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều… vỗ tay!

Click to rate this post!
[Total: 204 Average: 4.5]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.