Bạn tù hỏi nhau

– Tại sao anh vào đây?
– Tôi bỏ vợ…
– Chỉ có thế thôi sao?
– …từ trên lầu 3 xuống.
cuoi.xitrum.net

Click to rate this post!
[Total: 274 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.