Bò điên

Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.
-Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?
-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Click to rate this post!
[Total: 210 Average: 4.3]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.