Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp

A: Tao hay văng tục khi nói chuyện quá mày ạ giờ sao đây???
B: Ah… Mày phải thay đổi đại loại như lúc mày muốn chửi:
“ĐM mày, mày ngu như con chó!”
Thì mày hãy suy nghĩ ra một câu khác nhẹ nhàng hơn ví dụ như là:
“Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp.”
A: Uk. Cảm ơn mày, ý kiến đó không phù hợp…

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 4]

Comments

One response to “Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp”

  1.  Avatar
    Anonymous

    cảm ơn bạn , nó no phù hợp với tôi

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.