Chưa đủ

Một linh mục đang sắp được đưa đi cấp cứu. Không muốn bỏ buổi lễ xưng tội, ông gọi một người bạn giáo sĩ đến và nhờ thay thế ông làm công việc này. Giáo sĩ nói ông ta không biết nói gì nhưng vị linh mục bảo ông sẽ nán lại thêm một chút để chỉ cho ông ta. Buổi lễ xưng tội bắt đầu. Một phụ nữ bước vào và nói, “Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con”.

Linh mục hỏi, “Con đã phạm tội gì?”

Người phụ nữ đáp, “Con đã ngoại tình ạ”

Linh mục, “Bao nhiêu lần?”

“Dạ, 3 lần”

“Vậy con hãy đọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô-la vào thùng và đừng có tái phạm nữa”

Vài phút sau, một người đàn ông tiến vào phòng xưng tội. Ông ta nói, “Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con”

Linh mục, “Con đã làm gì?”

Người đàn ông, “Con đã ngoại tình”

“Bao nhiêu lần?”

“3 lần ạ”.

Linh mục, “Ðọc hai câu sám hối của Hail Mary, bỏ 5 đô-la vào thùng và đừng có tái phạm nữa”

Lúc này, giáo sĩ nói rằng ông ta đã biết phải làm gì và linh mục rời khỏi phòng.

Vài phút sau, một phụ nữ khác tiến vào và nói, “Thưa cha, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con”.

Giáo sĩ, “Con đã làm gì?”.

Người phụ nữ, “Con đã ngoại tình, thưa cha”.

Giáo sĩ, “Bao nhiêu lần?”.

Người phụ nữ, “Dạ, một”.

Giáo sĩ, “Vậy hãy cứ thêm hai lần nữa. Tuần này là tuần lễ đặc biệt, 5 đô-la cho 3 lần

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 4.5]

Comments

One response to “Chưa đủ”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.