Chuyện con ruồi – 3

_ Bồi, có con ruồi trong tô phở của tôi!

_ Này, phở dở thì ruồi nó thèm mà bu vào, hiểu chưa?

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 4.1]

Comments

One response to “Chuyện con ruồi – 3”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.