Chuyện về số

Các nhà Khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa 3 số : 5 , 9 , và 1 .

Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi 9 tháng và có thêm 1 miệng ăn .

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 3.9]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.