Ðã chết rồi

Ba ngýời hâm mộ bóng ðá ðang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho ðội của mình. Ngýời Anh hỏi: “Chúa õi! Bao giờ ðội Anh mới lại giành ðýợc Cúp Thế giới?”.

– 5 nãm nữa – Chúa trả lời.

– Nhýng lúc ðó thì tôi chết rồi.

Ngýời Thái hỏi:

– Chúa õi, khi nào thì ðội Thái Lan ðýợc dự vòng chung kết Cúp Thế giới?

– 10 nãm nữa – ngýời phán.

– Thế thì lúc ðó tôi cũng ðã chết rồi.

Ðến lýợt ngýời Việt Nam hỏi:

– Chúa õi! Bao giờ thì Việt Nam vô ðịch châu Á?

Chúa buồn rầu nói: Lúc ðó thì tôi cũng chết rồi.

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.