Doạ

Bố Little Johnny nói, “Hãy cho bố xem phiếu báo kết quả học tập của con.”

Johnny đáp, “Con không có.”

“Tại sao không?” ông bố hỏi.

“Bạn con mượn nó rồi. Nó muốn doạ bố mẹ nó.”

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.