Hành hạ tên cướp

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.

Chủ nhà băng nói với phóng viên:

– Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

Click to rate this post!
[Total: 2222 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.