Học sinh thời nay

– Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!

– Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

– !!!!!

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 4.2]

Comments

2 responses to “Học sinh thời nay”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.