Hỏi đáp

Hỏi: Bạn gọi một con chó không có chân là gì?
Đáp: Quan tâm làm quái gì? Có gọi thì nó cũng có lại đâu!

Click to rate this post!
[Total: 290 Average: 3.8]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.