_ Nếu ông thầy chủ nhiệm không rút lại lời của ông ta _ Johnny bực bội nói với bạn mình _ tao sẽ thôi học…

_ Ông ta nói gì?

_ Ông ta bảo “Cậu bị đuổi học!”

Click to rate this post!
[Total: 171 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.