Khoảnh khắc huy hoàng

Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ gọi vợ ra quát nạt.

– Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm chủ?

Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu:

– Thôi đi nỡm… Tháng này có lương rồi hả!

Click to rate this post!
[Total: 719 Average: 3.9]

Comments

One response to “Khoảnh khắc huy hoàng”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.