Không biết ai cầm lái

Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.

Người kia ngạc nhiên:

– Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói.

– !!!!!

Click to rate this post!
[Total: 1017 Average: 4.4]

Comments

4 responses to “Không biết ai cầm lái”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.