Không ngờ ..

-Cậu sao thế này? Lại bị vợ đánh nữa à? Sao cậu bảo sẽ cho cô ta một trận ra trò cơ mà?

-Ừ,nhưng tớ không ngờ cô ta ra đòn nhanh đến thế…

Click to rate this post!
[Total: 138 Average: 3.7]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.