Lác ‘cà khịa’ thọt

Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư.

Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông lác gây sự:

– Mày thích nhìn đểu tao à?

Không kiềm chế nổi, ông thọt tức giận:

-Ông lại song phi cho mày phát bây giờ.

Click to rate this post!
[Total: 1143 Average: 4.2]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.