Mật mã

Một nhân viên CIA ở một nước Châu Mỹ la tinh nhận nhiệm vụ tìm người trợ lý bí mật đang nằm vùng tại thủ đô thành phố.

Đến nơi, tại ngôi nhà cần tìm, anh ta thấy một ông già ngồi trước cửa.

-Ấm và chảo được sửa ở đây phải không? Anh ta dùng mật mã.

-Ấm và chảo nào? người đàn ông trả lời, nếu anh muốn gặp cái thằng gián điệp Mỹ đó, hắn sống ở tầng 2, phòng 13.

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 3.9]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.