Site icon Truyện cười bể bụng

Nghề tồi nhất

Bàn chải đánh răng đau khổ:
– Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
– Nghĩ lại đi anh bạn!

Click to rate this post!
[Total: 976 Average: 4.1]
Exit mobile version