Ở Thiên Đường

Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào. Thánh liền hỏi:

– Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy?

– Hí hí, con lên đây gần một giờ rồi mà mấy ông bác sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.

Click to rate this post!
[Total: 194 Average: 4.4]

Comments

One response to “Ở Thiên Đường”

  1. Tumblr article

    I saw someone writing about this on Tumblr and it linked to

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.