Phái yếu

Một người đàn ông hỏi bạn:

-Này, cậu coi phụ nữ là phái yếu phải không?

-Ừ

-Muốn biết cậu đúng hay sai, đêm nay ngủ ở nhà, cậu hãy thử kéo chăn về phía cậu xem.

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 3.8]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.