Site icon Truyện cười bể bụng

Phái yếu

Một người đàn ông hỏi bạn:

-Này, cậu coi phụ nữ là phái yếu phải không?

-Ừ

-Muốn biết cậu đúng hay sai, đêm nay ngủ ở nhà, cậu hãy thử kéo chăn về phía cậu xem.

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 3.8]
Exit mobile version