Phát hiện

Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau:

-Sao má phải cậu tím bầm thế kia?

-Vì vợ tớ phát hiện ra tớ có bồ.

-Thế còn vết cào ở má bên kia?

-Vì bồ tớ phát hiện ra tớ có vợ.

Click to rate this post!
[Total: 223 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.