cửa hàng

 • Không có gì cả

  Một phụ nữ bước vào tiệm tạp hóa và hỏi chủ cửa hàng:

  – Ông có sổ tay loại nhỏ không?

  – Xin lỗi bà! – Chủ tiệm đáp – Chúng tôi vừa hết hàng xong.

  Người phụ nữ nhún vai, hỏi tiếp:

  – Thế ông có bút chì kỹ thuật không?

  – Không, loại đó chúng tôi không nhập – Chủ tiệm trả lời.

  Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy đói bụng. Bà ta hỏi:

  – Thế ông có bánh ngọt Doritos hay Nachos không?

  Chủ tiệm nhún vai:

  – Xin lỗi! Không có nốt thưa bà!

  – Ôi Chúa ơi! – Người phụ nữ kêu lên – Nếu cái gì cũng không có như vậy thì ông đóng quách cửa tiệm lại cho rồi.

  Chủ tiệm thản nhiên:

  – Không có chìa khóa, thưa bà

  Click to rate this post!
  [Total: 337 Average: 4.2]