sửa xe

 • Tiền sửa xe

  – Alô, có phải nhà bà Smith đó không?

  – Phải, tôi là chồng cô ấy. Có việc gì thế?

  – Tôi là nhân viên của garage mà bà nhà vừa sửa xe ở đây rồi đi luôn. Ông vui lòng thanh toán.

  – Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền sửa xe…

  – Không ạ, tiền sửa tường garage và viện phí cho 2 nhân viên bảo vệ ở cổng ra vào.

  Click to rate this post!
  [Total: 635 Average: 3.7]