thủy thủ

 • Lấy ở đâu ra

  Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :

  – Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?

  – Tôi sẽ thả neo.

  – Từ phía mũi tàu ?

  – Tôi thả neo thứ hai.

  – Từ phía đuôi tàu ?

  – Tôi thả cái neo nữa.

  – Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế ?

  – Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy ?

  Click to rate this post!
  [Total: 1158 Average: 4.2]